Årsmöte 2017

Den 13:e maj hölls föreningens årsmöte. Efter årsmötet bjöds på vårfest/lunch för mötesdeltagarna. Kaffe serverades dessutom vid stranden där Naturskolan passade på att visa upp sina aktiviteter. Samtliga dessa aktiviteter finansierades av den LEADER Check som Upplandsstiftelsen ställt till förfogande för Eda Lägergårdsförenings 10-årsjubileum.

Lämna ett svar