Naturskolan

På naturskolan får alla elever i Knivsta kommun en chans till en heldag med naturupplevelser, sociala möten och utomhuspedagogik. Vi lär oss mer om djur och natur och hållbar utveckling. Vi ägnar oss åt friluftsliv och jobbar även med andra ämnen som matematik och språk utomhus.

Naturskola har sin bas på Eda lägergård dit eleverna kan komma under sommarhalvåret. Naturskolan har även utvecklat en rad teman i skolornas närmiljöer och i besöksvärda skogar och strövområden på andra håll i kommunen i samverkan med lokala föreningar och småföretagare. Naturskolan anordnar fortbildning för skolans och förskolans pedagoger.

Naturskolan arrangerar även aktiviteter riktade mot allmänheten och deltar i olika lokala natur- och miljöprojekt.

För ytterligare information kontakta:
Naturskolepedagog
Sara Antell 073 – 826 17 48
naturskolan@knivsta.se