Praktisk information

Välkomna till Eda lägergård vid den vackra Norrsjön. För att er vistelse ska bli så bra som möjligt finns det några enkla regler.

Villkor och ordningsregler

 • Ansvarig hyresgäst skall vara myndig och själv närvara vid uthyrningstillfället samt vara den som ansvarar för sig och sina gäster. Representant för Eda lägergårdsförening kan avbryta arrangemang och stänga anläggningen om villkor inte följs.
 • Ljudnivå ska hållas på rimlig nivå. Våra grannar på andra sidan om sjön ber att gästerna inte är högljudda efter kl 22.30.
 • Nyckel ska förvaras väl och får inte kopieras eller lånas ut till obehörig. Om nyckeln förloras eller skadas på något sätt är hyresgästen skyldig att betala en ersättning på 750 kronor.
  Efter hyrestidens slut ska nyckeln återlämnas omgående.
 • Levande ljus och eld på grillplats ska vara släckta när arrangemanget avslutats. Eldningsförbud utfärdat av SMHI ska respekteras och det får inte eldas i kakelugnarna.
 • Utebliven/försummad städning debiteras med 600 kr/timmen, lägst 1000 kr. Skador eller inventarieförluster som uppkommit under hyrestiden faktureras i efterhand.
 • Eda lägergårdsförening ansvarar inte för hyresgästens privata tillhörigheter under hyrestiden. Ej heller för kvarglömda tillhörigheter efter hyrestidens utgång.
 • Det är inte tillåtet att tejpa eller häfta på väggar och tak.
 • Rökning i lokalerna är inte tillåtet.
 • Djur får inte vara i sovlängan.
 • Släpa inte kanoterna i sanden.

Säkerhet

 • Hyresgästen ansvarar för att informera sina gäster om var brandsläckare /filtar, utrymningsvägar finns. Se till att utrymningsvägar är fria.
 • Brandvarnare finns i huvudbyggnaden och i sovpaviljongen, där även brandlarm finns.
 • Använd ALLTID flytväst när ni nyttjar kanoterna.
 • Vid brand – utrym lokalen. Uppsamlingsplats är parkeringen framför byggnaden. Följ ordningen UTRYM – LARMA – SLÄCK!
 • Vid larm ring SOS Alarm 112, alternativt polis 11414. Koordinater X: 6634222, Y: 1617802.

 

Villkor och checklista vid uthyrning som PDF att skriva ut