Höstfix

Äppelfesten på söndag är inställd på grund av rådande omständigheter. Vi har däremot diverse arbeten att utföra på Eda lägergård på söndag. Om du har några timmar över är du välkommen att delta. Arbeten som är aktuella är bygge av vedbod samt målning, i första hand fönsterfoder på sovstugan.Vi börjar kl 10. Enkel lunch serveras.
Välkomna!

Styrelsen

Lämna ett svar