Källsorterande avlopp på Eda lägergård

Källsorterande avlopp på Eda lägergård – ett demonstrationsprojekt

På Eda lägergård sorterar vi sedan våren 2012 toalettfraktionen från disk- och duschvatten. Genom ett samarbete med Knivsta kommun och med hjälp av LOVA-medel (lokala vattenvårdsprojekt) från länsstyrelsen har vi byggt ett källsorterande avloppssystem med vakuumtoaletter och vattenfria urinaler. Det här är ett system som är enkelt att använda och som minimerar den lokala belastningen av näringsämnen och sjukdomsalstrande organismer. Genom att inte blanda de olika avloppsfaktionerna finns även möjlighet till en säkrare återvinning av näringsämnena.

Vill du veta mer om projektet eller komma ut på studiebesök?

Kontakta:

Sara Antell, naturskolan@knivsta.se,
tel. 0738-26 17 48

Runa Steen, runa_steen@hotmail.com,
tel 072-334 41 06

Är du intresserad av att veta mer om Knivsta kommuns arbete med att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag? Kontakta kommunens miljökontor.