Föreningen

Eda lägergårdsförening bildades den 20 maj 2007 och förspelet var ett förslag om att privatisera lägergården. De som stod bakom föreningen önskade att badet och lägergården i stället skulle ”bevaras för allmänheten, särskilt barn och ungdom”. Denna strävan fick kommunens stöd och lägergårdsföreningen erhöll ett avtal om att arrendera lägergården just till gagn för allmänheten, särskilt barn och ungdom.

Den vackra miljön kring den gamla lägergården med öppen ekbevuxen mark och badplats i Norrsjön skulle vårdas och göras tillgänglig för allmänheten.

Fotbollsplanen på vintern.

Eda_broschyr