Lägergårdens historia

Eda har en lång historia som sträcker sig över flera epoker.

  • Tidig historia
  • Grosshandlartiden
  • Barnkolonitiden
  • Eda lägergårdsförening